Szpital Jemilchyński

  • Dom
  • Szpital Jemilchyński

Szpital Jemilchyński

29 marca 2022 Szpital Yemilchyna otrzymał pomoc humanitarną od Fundacji Charytatywnej LEO. Placówka otrzymała tabletki przeciwgorączkowe, opatrunki, środki ochrony osobistej, pisuary, środki antyseptyczne. Cała lista leków i wyrobów medycznych posłuży do świadczenia opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej.Fundacji serdecznie dziękujemy za pomoc naszym rzecznikom i członkom społeczności!